Tanulási nehézség, viselkedési zavar

Gyermeke rosszul tanul, figyelme elkalandozik, problémák vannak vele az iskolában? Túl eleven, esetleg zárkózott? Sokat idegeskedik emiatt, otthon állandóak a veszekedések? Sokszor kilátástalannak éli meg saját és gyermeke helyzetét?

Mindezek megoldásában segíteni tudok a speciálisan kifejlesztett eljárás keretében. Az egyénre szabott kérdéssor segítségével pontosan beazonosítható a szervezetben lévő energiablokk helye. A fizikai kezelések úgy működnek, hogy eltávolítják mind a tüneteket, mind az adott rendellenességért felelős energia-mezőt, a probléma valódi okát. A betegség és az egészség, az elevenség és a zárkózottság, a jó vagy rossz tanulmányi eredmény, az alkalmazkodás képessége, vagy a helytelen viselkedésből eredő problémák nem csak egyszerűen megtörténnek velünk. Mindannyiunk életét körülmények milliárdjai befolyásolják. A társadalmi, földrajzi, etnikai, oktatási, érzelmi körülmények különböző hatást gyakorolnak életünk minőségére, minden szinten. De minden egyén más - más módon reagál a körülményekre, hiszen a fertőző betegségeket sem kapja el mindenki. A széles körben folytatott vizsgálatok eredményei rámutattak arra, hogy az érzelmi stresszek jelentős módon befolyásolják az egyén ellenálló képességét, mely az illető személyiségéből, érték- és hitrendszeréből születik. Ami az egyik ember számára stresszt jelent, és problémát, zavart okoz, a másik ember számára közömbös is lehet. Minden egyes problémához érzelmi reakciók kapcsolódnak, melyek problémákat okozhatnak. Az egyén stresszre adott szokásos válaszreakciói által létrehozott minták kitartó ismétlése végül betegséghez, figyelemzavarhoz, tanulási problémához vezet. Mindez meggyengíti az immunrendszert, mely által fogékony lesz a fertőzésekre, túlreagálja még az apró problémákat is. Érzelmeink, értékeink és hitrendszerünk tagadhatatlanul központi szerepet játszik fizikai jólétünkben. Gondolataink finom energiája hatást gyakorol életerőnkre. A terápia befolyással van gondolatainkra. Az életmódtól, a meglévő hitrendszerektől függően bármilyen energiamezőre (okra) szert tehetünk. Ezeket az okokat befolyásolják az átélt problémák, vélt vagy valós fájdalmak, negatív érzelmi állapotok. Az alkalmazott formulák pozitív irányba befolyásolják az egyén tudatosságát, mentális és érzelmi fejlődését, mely alakítja a test fizikai megnyilvánulásait. A módszer magába foglalja a szokásos gondolatminták által generált energia megváltoztatását. Mentes minden mellékhatástól.

Vissza